Karta usług Nr 75 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE W WYKAZIE KĄPIELISK

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia organizatorowi kąpieliska przekazanie do Burmistrza Koronowa  do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Dotyczy osób fizycznych, osób prawnych  oraz jednostek organizacyjnych.  

CZAS REALIZACJI - Przekazanie Burmistrzowi Koronowa  wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.
Rada Gminy Koronowo określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 01 czerwca a 30 września.

WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje się utworzyć kąpielisko, o którym mowa w art. 37 ust. 4 pkt 1 do 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566).
Do wniosku dołącza się kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa  w art. 394 ust. 1 pkt 4, wraz  z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 432 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566).

OPŁATY - Nie pobiera się.

TRYB ODWOŁAWCZY - Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne art. 37, art. 394 ust. 1 pkt 4, art. 421, art. 422, art. 423 ust. 9 (Dz.U.2017.1566)
  • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2016.565 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2016.1602 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. 2016.2082 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. 2011.36 poz. 191 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, stanowisko  ds. Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej; 86-010 Koronowo ul. Ogrodowa 59.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 38 26 474, fax 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Gajewski (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 14:39:46)

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (22 stycznia 2019, 11:45:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2121