Karta usług Nr 72 - WSTĄPIENIE W NAJEM PO ZGONIE NAJEMCY

OPIS USŁUGI – Usługa umożliwia złożenie  do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku
o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po zgonie najemcy.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Osoby, które nabyły uprawnienia do wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy lokalu mieszkalnego.

CZAS REALIZACJI - Do 1 miesiąca, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin przedłuża się o kolejny miesiąc.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po zgonie najemcy.
  • Kserokopia odpisu aktu zgonu najemcy (oryginał do wglądu)
OPŁATY - Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1182),
  • Uchwała Nr LXXII/590/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2018 roku, poz.4280)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 tj.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA  - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pokój nr 9.

NUMER TELEFONU I FAXU
- tel.: +48 52 38 26 484,  fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE  -  Brak

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Danuta Huilca-Castillo (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 14:15:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (25 marca 2020, 08:34:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1194