Karta usług Nr 71 - ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH Z "URZĘDU" BĄDŹ WZAJEMNA

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie  do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku
o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo bądź o wzajemną zamianę lokalu.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby, które są zainteresowane dokonaniem zamiany lokalu.

CZAS REALIZACJI  - Do 1 miesiąca odpowiedź na wniosek. Zamiana lokalu 
z „ Urzędu ” uzależniona jest od ilości wolnych lokali będących w zasobie gminnym.   

WYMAGANE DOKUMENTY
•    Wniosek o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo bądź o wzajemną zamianę lokali.
OPŁATY - Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
•    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1182),
•    Uchwała Nr LXXII/590/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku 
w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo ( Dziennik Urzędowy Województwa  Kujawsko - Pomorskiego         z dnia  3 września 2018 roku, poz. 4280 ).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA  - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pokój nr 9.

NUMER TELEFONU I FAXU  - tel.: +48 52 38 26 484,  fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl


DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30, Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00

INFORMACJE DODATKOWE  - Brak

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Danuta Huilca-Castillo (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 14:08:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (24 marca 2020, 16:05:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3153