Karta usług Nr 68 - PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE DO POPRZEDNIEGO UŻYWANEGO NAZWISKA

OPIS USŁUGI - w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
– osób fizycznych
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  • dowód osobisty (do wglądu)
 
OPŁATY – opłata skarbowa 11,00 zł.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1378 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, , Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.           
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01
 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Opłat można dokonać:

 

- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto : 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m.
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA - brak


Klauzula informacyjna (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 11:50:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (8 maja 2024, 12:11:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1641