Karta usług Nr 67 - ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

OPIS USŁUGI - Podjęcie i wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby i podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności przewozowej.

CZAS REALIZACJI - do 14 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym  transporcie  drogowym na terenie gminy,
2. załączniki:
-  kserokopia licencji,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,  
-  schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i  przystanków,  dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
-  zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
-  cennik,
-  wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonać przewozy. 

DO WGLĄDU NALEŻY OKAZAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ORYGINAŁY DOKUMENTÓW ORAZ DOWÓD OSOBISTY I WYMAGANE UPOWAŻNIENIE.

OPŁATY - Opłata administracyjna w kasie Urzędu za wydanie -
Zezwolenia na: wykonywanie krajowego transportu drogowego - przewozy regularne
na obszarze gminy.  
Na okres / kwota
do 1 roku  kwota 100,00 zł;
do 2 lat     kwota 150,00 zł;
do 3 lat     kwota: 200,00 zł;
do 4 lat     kwota  250,00 zł;
do 5 lat     kwota  300,00 zł,
Uwaga:
w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi się opłatę
- za wydanie zezwolenia :
10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia,
- za wydanie wypisu z zezwolenia
5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
- za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu:
1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia / dla każdego pojazdu

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • art. 18,18b,20,22 ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA – Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej , Pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU – tel.: +48 52 38 26 422, fax: 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszenia działalności na okres powyżej 6 miesięcy, utraty ważności dokumentów lub danych zawartych
w licencji (zmiana pojazdu).

metryczka


Wytworzył: Danuta Iwicka (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 11:45:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (21 kwietnia 2017, 14:31:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1592