Karta usług Nr 56 - WYKONANIE WYROKU O EKSMISJĘ

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku
w sprawach związanych z realizacją wyroków o eksmisję z prawem do najmu socjalnego lokalu bądź o wskazanie tymczasowego pomieszczenia.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby wobec, których wydano prawomocny wyrok sądu orzekający eksmisję z prawem do najmu socjalnego lokalu bądź wskazanie tymczasowego pomieszczenia.

CZAS REALIZACJI – Do 1 miesiąca odpowiedź na wniosek (realizacja wyroku w miarę      
dysponowania  wolnymi lokalami do najmu socjalnego bądź tymczasowym pomieszczeniem).

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek strony o realizację wyroku sądowego.
  • Wyrok sądu z uprawnieniem do najmu socjalnego lokalu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • Na wniosek Komornika Sądowego gmina wskazuje z zasobu gminnego pomieszczenie tymczasowe.
OPŁATY - Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1182),
  • Uchwała Nr LXXII/590/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2018 roku, poz. 4280)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pokój 9.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 484, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP   – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA    – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30,
Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

metryczka


Wytworzył: Danuta Huilca-Castillo (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 15:33:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Beata Kolasińska (13 sierpnia 2019, 11:20:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1481