Karta usług Nr 54 - WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia wpis działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizyczne.

CZAS REALIZACJI - W dniu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do CEIDG lub nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek CEIDG-1
Dowód osobisty – do wglądu.

OPŁATY - Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY - Nie przysługuje.

DODATKOWE INFORMACJE
Wpisem do CEIDG jest również zmiana danych w istniejącym wpisie, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie wpisu z ewidencji.
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
CEIDG po otrzymaniu wniosku, przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku do:
  • Właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Głównego Urzędu Statystycznego.

Organem ewidencyjnym jest minister przedsiębiorczości i technologii.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 t. j.),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2296 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 994 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, Stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój Nr 22.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 482, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
- www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
- poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:30,  Wtorek 7:30-17:00,  Piątek 7:30-14:00

FORMULARZE DO POBRANIA
Więcej informacji w serwisie informacyjno-usługowym dla firm www.biznes.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Urszula Dąbek (10 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 13:58:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (21 grudnia 2021, 16:47:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2751