Karta usług Nr 43 - ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO

OPIS USŁUGI – małżeństwo zawarte w obecności duchownego podlega prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo występują do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego . Przedstawiają dokument tożsamości oraz składają dokumenty  wymagane do zawarcia związku małżeńskiego. Na podstawie zapewnienia wydaję się  zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci  ważność po upływie 6 miesięcy.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA - nupturienci
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • pisemne zapewnienia , że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa 
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa
  • akt urodzenia (z urzędu)
  • w przypadku  osoby, która poprzednio pozostawała w związku małżeńskim dokument potwierdzający jego ustanie lub unieważnienie, albo nieistnienia małżeństwa
 
OPŁATY – opłata skarbowa za  sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.
 
PODSTAWA PRAWNA                 
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1378 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, , 86-010 Koronowo, pok. nr 10.           
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Opłat można dokonać:

 
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m.
 
FORMULARZE DO POBRANIA
- brak


Klauzula informacyjna (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 11:14:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (8 maja 2024, 12:14:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1752