Karta usług Nr 39 - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


OPIS USŁUGI – akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi nadanie dziecku numeru PESEL, który jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach państwowych.
KOGO DOTYCZY USŁUGA – osoba fizyczna
 
CZAS REALIZACJI
  •   21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
  •   3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia
WYMAGANE DOKUMENTY
  • karty urodzenia (karty martwego urodzenia)
  • aktu małżeństwa – gdy rodzice dziecka są małżeństwem (z urzędu)
  • akt urodzenia matki – gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa (z urzędu)
 
OPŁATY - zgłoszenie oraz jeden odpis skrócony aktu urodzenia zwolnione są od opłaty skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY  - nie przysługuje
 
PODSTAWA PRAWNA
·         Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.          
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48  52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:
- matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
- matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do        czynności prawnych
- w pozostałych przypadkach  przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 
 
Opłat można dokonać:
 
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m
 
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA -
brak

Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (31 grudnia 2015, 10:59:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (19 stycznia 2023, 15:05:00)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2124