Karta usług Nr 36 - ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO


OPIS USŁUGI – akt stanu cywilnego może zostać odtworzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego (czynność materialno-techniczna), jeżeli nie posiada on papierowej księgi stanu cywilnego (uległa zaginięciu lub zniszczeniu), w której był sporządzony ten akt.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż  w ciągu 30 dni.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
·         wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
            Załączniki:
           - zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające
             zniszczenie lub zaginięcie ksiąg
           - posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone
             w odtworzonym akcie
          - zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nie figurowaniu
            aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało
            miejsce poza obecnymi granicami kraju
·         dokument stwierdzający tożsamość
 
OPŁATY – opłata skarbowa 39,00zł.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
 
PODSTAWA PRAWNA
·         Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
            (tj.  Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10           
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. + 48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
-  kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m
 
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA – brak
 
Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (9 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (29 grudnia 2015, 12:48:46)

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (19 stycznia 2023, 14:58:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1416