Karta usług Nr 36 - ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI – akt stanu cywilnego może zostać odtworzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego (czynność materialno-techniczna), jeżeli nie posiada on papierowej księgi stanu cywilnego (uległa zaginięciu lub zniszczeniu), w której był sporządzony ten akt.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż  w ciągu 30 dni.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
            Załączniki:
- zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg 
- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie
- zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nie figurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju
  • dokument stwierdzający tożsamość
 
OPŁATY – opłata skarbowa 39,00 zł.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
 
PODSTAWA PRAWNA 
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.  Dz. U. z 2023r., poz. 1378 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10    
      
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. + 48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
-  kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA – brak
 

Klauzula informacyjna (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (9 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (29 grudnia 2015, 12:48:46)

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (8 maja 2024, 11:46:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1856