Karta usług Nr 29 - ZAŚWIADCZENIA O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie zaświadczenia
o dochodowości z gospodarstwa rolnego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Podatnika

CZAS REALIZACJI – do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek podatnika,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  Do wglądu:
  Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
OPŁATY
Opłata skarbowa od zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego - 17,00 zł;
Zapłatę opłaty skarbowej należy dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem
na rachunek bankowy Gminy Koronowo.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie i składa w Kancelarii - Biurze Podawczym.   

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783
  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 428, 429 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii - Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.

FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 29 - ZAŚWIADCZENIA O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 14:14:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Maćkowiak (16 grudnia 2015, 12:35:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1065