Karta usług Nr 23 - ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Osób, które ubiegają się o przydział lokalu z zasobu gminnego.

CZAS REALIZACJI – Wnioski o najem lokali należy składać w terminie do dnia 15 maja oraz 15 listopada każdego roku. Wnioski rozpatrywane są w trybie określonym w uchwale Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, według kryteriów uprawniających do zawarcia umowy najmu oraz kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu.
Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego lokalu uzależnione jest od dostępności wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie gminy Koronowo.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.
OPŁATY - Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611),
  • Uchwała Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., poz. 1936).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pokój nr 9.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 484, fax: +48 52 38 26 401
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek
7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE - Brak

FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 23 - PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH, SOCJALNYCH LUB ZAMIENNYCH

metryczka


Wytworzył: Danuta Huilca-Castillo (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 10:05:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (26 kwietnia 2021, 14:34:27)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4627