Karta usług Nr 23 - ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO


OPIS USŁUGI

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA

Osób, które ubiegają się o przydział lokalu z zasobu gminnego.
 
CZAS REALIZACJI
Wnioski o najem lokali należy składać w terminie do dnia 15 maja oraz 15 listopada każdego roku. Wnioski rozpatrywane są w trybie określonym w uchwale Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, według kryteriów uprawniających do zawarcia umowy najmu oraz kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu.
Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego lokalu uzależnione jest od dostępności wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie gminy Koronowo.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.
 
OPŁATY
Brak.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725),
  • Uchwała Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., poz. 1936).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 21.
 
NUMER TELEFONU I FAXU
tel. +48 52 38 26 484 , fax.: +48 52 38 26 401
 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
– www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – 
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30,                 
Wtorek 7.30-17.00, 
Piątek 7.30-14.00.
 
INFORMACJE DODATKOWE

Brak.
  
FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek (69kB) word Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.

Zdjęcie Karta usług Nr 23 - PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH, SOCJALNYCH LUB ZAMIENNYCH

metryczka


Wytworzył: Danuta Huilca-Castillo (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 10:05:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (20 listopada 2023, 13:14:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5636