Karta usług Nr 16 - ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE MIEJSCOWYM

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Wnioskodawcy

CZAS REALIZACJI – do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
OPŁATY – 17 zł (uiszczana przy składaniu wniosku)

TRYB ODWOŁAWCZY - Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1945)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
    z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 454, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 16 - ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE MIEJSCOWYM

metryczka


Wytworzył: Jolanta Gackowska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 13:13:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (8 stycznia 2019, 10:55:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5936