Karta usług Nr 15 - WYPISY I WYRYSY Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyżej sprawie.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Wnioskodawcy

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien zawierać:
    -    imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, dokładne określenie adresu nieruchomości, numer ewidencyjny nieruchomości
OPŁATY
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) uiszczana przy składaniu wniosku:
- wypis: do 5 stron - 30 zł.
powyżej 5 stron - 50 zł.
- wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 - 20 zł.
nie więcej niż - 200 zł.
Budownictwo mieszkaniowe nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r., poz. 1945)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 454, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 15 - WYPISY I WYRYSY Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

metryczka


Wytworzył: Jolanta Gackowska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 12:59:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (8 stycznia 2019, 10:50:05)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3616