Karta usług Nr 13 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydawanie zaświadczenia
o przedmiocie opodatkowania.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami podatków.

CZAS REALIZACJI – do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek podatnika
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
    Do wglądu:
  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
OPŁATY – 17 zł
Zapłatę opłaty skarbowej należy dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem
na rachunek bankowy Gminy Koronowo.  

TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,
za pośrednictwem Burmistrza Koronowa. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie i składa w Kancelarii - Biurze Podawczym.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783
    z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 428, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego.

FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 13 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:45:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:58:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1524