Karta usług Nr 7 - ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie zaświadczenia
o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 
O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami podatku rolnego.
 
CZAS REALIZACJI – do 7 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek podatnika,
Do wglądu:
  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 
OPŁATY – za wydanie zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego - zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie cz. II pkt 21 zwolnienie pkt 11 ustawy z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie i składa
w Punkcie Informacyjnym.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427,  439,  432 fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w organie podatkowym Urzędu Miejskiego.
 
FORMULARZE DO POBRANIA

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (31kB) word


Zdjęcie Karta usług Nr 7 - ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Maćkowiak (17 listopada 2015, 14:15:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (14 grudnia 2023, 10:38:40)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2579