Karta usług Nr 1 - ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI


OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydawanie zaświadczenia
o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, opłaty skarbowe) lub stwierdzające stan zaległości
w podatkach.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 
O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami podatków.
 
CZAS REALIZACJI – do 7 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Wniosek podatnika
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
OPŁATY - opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21,00 zł;
 
Zapłatę opłaty skarbowej należy dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Koronowo.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie i składa
w Punkcie Informacyjnym.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 730 ze zm.)
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,
86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 428,429 fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii- Biuro Podawcze..
 
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 
FORMULARZE DO POBRANIA


Wniosek (26kB) word

Zdjęcie Karta usług Nr 1 - ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 10:31:00)

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (10 stycznia 2023, 15:53:05)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2370