2015 r.

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 lutego 2016 r. IPR-PR.6733.29.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 lutego 2016 r., znak: IPR-PR.6733.29.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu monitoringu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 lutego 2016 r. IPR-PR.6733.28.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 lutego 2016 r., znak: IPR-PR.6733.28.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 grudnia 2015 r. IPR-PR.6733.29.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 grudnia 2015 r. IPR-PR.6733.29.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 grudnia 2015 r. IPR-PR.6733.28.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 grudnia 2015 r. IPR-PR.6733.28.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 listopada 2015 r. IPR-PR.6733.27.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 listopada 2015 r., znak: IPR-PR.6733.27.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 października 2015 r. IPR-PR.6733.26.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 października 2015 r., znak: IPR-PR.6733.26.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 października 2015 r. IPR-PR.6733.27.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 października 2015 r. IPR-PR.6733.27.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 września 2015 r. IPR-PR.6733.26.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 września 2015 r. IPR-PR.6733.26.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 września 2015 r. IPR-PR.6733.25.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 września 2015 r., znak: IPR-PR.6733.25.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 września 2015 r. IPR-PR.6733.19.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 września 2015 r., znak: IPR-PR.6733.19.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie systemu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 września 2015 r. IPR-PR.6733.16.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 września 2015 r., znak: IPR-PR.6733.16.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2015 r. IPR-PR.6733.20.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2015 r., znak: IPR-PR.6733.20.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie systemu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 września 2015 r. IPR-PR.6733.15.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 września 2015 r., znak: IPR-PR.6733.15.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.23.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.23.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie systemu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.22.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.22.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.21.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.21.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.18.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.18.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.17.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.17.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.14.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.14.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.12.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.12.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.24.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733243.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.25.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.25.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.15.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.15.2015 o sprostowaniu obwieszczenia Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.15.2015 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.13.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.13.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.11.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.11.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.9.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 lipca 2015 r., znak: IPR-PR.6733.9.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.24.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.24.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej przebudowie, nadbudowie, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.16.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.16.2015 o sprostowaniu obwieszczenia Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.16.2015 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.23.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.23.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie systemu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.22.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.22.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.21.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.21.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.20.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.20.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.19.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.19.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.16.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.16.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.18.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.18.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.17.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.17.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.12.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.12.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.14.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.14.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.15.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.15.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.13.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.13.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.10.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 lipca 2015 r., znak: IPR-PR.6733.10.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie istniejącego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.7.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r., znak: IPR-PR.6733.7.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.8.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: IPR-PR.6733.8.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.11.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.11.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.10.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.10.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wymianie istniejącego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.9.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.9.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.8.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.7.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.7.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 czerwca 2015 r. IPR-PR.6733.7.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 maja 2015 r. IPR-PR.6733.5.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 maja 2015 r., znak: IPR-PR.6733.5.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. IPR-PR.6733.3.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 kwietnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.3.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 kwietnia 2015 r. IPR-PR.6733.1.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.1.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. IPR-PR.6733.2.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 kwietnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.2.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 marca 2015 r. IPR-PR.6733.5.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 marca 2015 r. IPR-PR.6733.5.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 marca 2015 r. IPR-PR.6733.3.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 marca 2015 r. IPR-PR.6733.3.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 lutego 2015 r. IPR-PR.6733.2.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 lutego 2015 r. IPR-PR.6733.2.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 lutego 2015 r. IPR-PR.6733.1.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 lutego 2015 r. IPR-PR.6733.1.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej [...]

metryczka