Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Koronowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2015 z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

metryczka