2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie:
  -   nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  -   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  -    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  -    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz   rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 lutego 2015)
Opublikował: Aleksandra Szews (2 marca 2015, 10:17:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836