Sprawozdania

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE z realizacji programu za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego [...]

metryczka