2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 listopada 2014 r. IPR-PR.6733.17.2014

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 listopada 2014 r., znak: IPR-PR.6733.17.2014 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej (rozdzielczej) na nieruchomościach oz. nr ewid. 56, 43 położonych w m. Osiek, obręb Osiek, gm. Koronowo oraz  nr ewid. 353, 302/1 położonych w m. Sitowiec, obręb Sitowiec, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (3 listopada 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (3 listopada 2014, 15:14:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 734