2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 kwietnia 2014 r. IPR-PR.6733.1.2014

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 kwietnia 2014 r., znak: IPR-PR.6733.1.2014 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie słupowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz demontażu odcinka linii napowietrznej i kablowej 0,4 kV, na działkach ozn. nr ewid. 13187/2, 2010, 2008 położonych w Koronowie, gm. Koronowo.

treść obwieszczenia (99kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Budnicka (18 kwietnia 2014)
Opublikował: Sylwia Budnicka (18 kwietnia 2014, 11:54:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899