2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. IPR-PR.6733.3.2014

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 kwietnia 2014 r., znak: IPR-PR.6733.3.2014 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej na działkach ozn. nr ewid. 150/1 w Nowym Dworze, obręb Nowy Dwór i 168/2 w Buszkowie, obręb Buszkowo, gm. Koronowo.

treść obwieszczenia (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Budnicka (11 kwietnia 2014)
Opublikował: Sylwia Budnicka (11 kwietnia 2014, 10:28:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 903