2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2014 z dnia 22 grudnia 2014 rokuZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej, stanowiącej treść Opisu przedmiotu  zamówienia i warunków jego realizacji jako składnika SIWZ” , która będzie podstawą do realizacji inwestycji  „Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery o pow. ok. 2,5 ha położonej na nieruchomości o nr ew. 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy”, którą planuje się zrealizować  w ramach  przedsięwzięcia „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej POIiŚ  „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/ 2013.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (22 grudnia 2014)
Opublikował: Aleksandra Szews (24 grudnia 2014, 10:46:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 957