2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 rokuZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2014 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (6 sierpnia 2014)
Opublikował: Aleksandra Szews (6 sierpnia 2014, 10:38:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109