2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2014 z dnia 29 maja 2014 roku
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2013, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 roku; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (29 maja 2014)
Opublikował: Aleksandra Szews (30 maja 2014, 10:47:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579