2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2013 z dnia 6 marca 2013 roku
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2013 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie: LVIII/614/10  i XXV/241/12.
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (6 marca 2013)
Opublikował: Aleksandra Szews (7 marca 2013, 11:42:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538