Konkursy

Konkursy

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023

w zakresie:nauki, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

w zakresie:nauki, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022

w zakresie:nauki, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2022 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i [...]

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021

w zakresie:nauki, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin [...]

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

w zakresie:- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;- podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

w zakresie:nauki, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

w zakresie:- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;- podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

w zakresie:nauki, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

w zakresie:- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;- podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania [...]

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

w zakresie:nauki, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości [...]

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

w zakresie: - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; - nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury [...]

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016

w zakresie:- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;- wspierania i upowszechniania kultury [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w zakresie: - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; - nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015

w zakresie: - nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w zakresie: - nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - podtrzymywania i upowszechniania tradycji [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w roku 2014 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w [...]

metryczka