2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie IPR-PR.6733.9.2012


Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 07.11.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii SN 15 kV (po trasie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV), kablowej linii SN 15 kV wraz ze słupową stacją transformatorową (dz. nr 250) oraz linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek w miejscowości Samociążek - na działkach ozn. nr ewid.: 254, 255, 230 i 250 obręb Samociążek, gm. Koronowo. treść obwieszczenia (48kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (8 listopada 2012)
Opublikował: Sylwia Budnicka (8 listopada 2012, 10:32:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Kornowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1565