2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPR-PR.6733.01.2012
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 01.02.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN i NN na działkach ozn. nr ewid. 5/3, 80/2, 82/1, 81/2, 254/6, 66/9, 72/6, 73/2, 62/3, 61/2, 58/3, położonych w Starym Dworze, gm. Koronowo. Obwieszczenie (42kB) pdf

IPR-PR.6733.01.2012
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 marca 2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN i NN na dz. ozn. nr ewid.: 5/3, 80/2, 82/1, 81/2, 254/6, 66/9, 72/6, 73/2, 62/3, 61/2, 58/3, położonych w Starym Dworze, gm. Koronowo. obwieszczenie K01/2012 (44kB) pdf


IPR-PR.6733.02.2012
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 13.02.2012 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie drogi powiatowej nr 1139C Dziedno - Sitowiec wraz z budową zjazdów i przepustów na odcinku od granicy powiatu w kierunku Dziedzinka na działce ozn. nr ewid.: 7 położonej w Dziedzinku, gm. Koronowo. Obwieszczenie (41kB) pdf

IPR-PR.6733.02.2012
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 06.04.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegajacej na remoncie drogi powiatowej nr 1139C Dziedno Sitowiec  wraz z budową zjazdów i przpustów na odcinku od granicy powiatu w kierunku Dziedzinka na działce nr ewid. 7 położonej w Dziedzinku, gm. Koronowo Obwieszczenie k02/2012 (45kB) pdf

IPR-PR.6733.03.2012
Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 07.03.2012 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie chodnika, na działkach ozn. nr ewid.:478/1, 376, 377, 384, 385 i 386/2 położonych w Mąkowarsku gm. Koronowo. Obwieszczenie (41kB) pdf

IPR-PR.6733.03.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 08 maja 2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegajacej na budowie chodnika, na działkach ozn. nr ewid.:478/1, 376, 377, 384, 385 i 386/2 położonych w Mąkowarsku gm. Koronowo obwieszczenie (44kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Stanisław Gliszczyński (1 lutego 2012)
Opublikował: Tomasz Krawaczyński (3 lutego 2012, 12:52:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Tomasz Krawaczyński (15 maja 2012, 09:32:13)
Zmieniono: dodano nowe obwieszczenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1705