2012

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 grudnia 2012 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie IPR-PR.6733.10.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na działkach [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie IPR-PR.6733.8.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 08.11.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie IPR-PR.6733.9.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 07.11.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii SN 15 kV [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.10.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo – [...]

Obwieszczenie kończące postępowanie IPR-PR.6733.07.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.09.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15 kV i nN [...]

Obwieszczenie kończące postępowanie IPR-PR.6733.5.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 20.09.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku Komisariatu [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.8.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej rozdzielczej ( [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.9.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie napowietrznej linii SN 15 kV ( po trasie [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.07.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  przebudowie linii SN  15 kV i nN 0,4 kV [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.5.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku Komisariatu Policji w Koronowie, [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.04.2012

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, nr [...]

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPR-PR.6733.01.2012Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 01.02.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN [...]

metryczka