2011

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPR-PR.6733.22.2011Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 04.01.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika, [...]

metryczka