Skład Rady Miejskiej w Koronowie - kadencja 2010-2014

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek
wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2

Kompetencje Przewodniczącego Rady:

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Przewodniczący Rady w szczególności:
  1. zwołuje sesje Rady,
  2. przewodniczy obradom,
  3. czuwa nad zabezpieczeniem ładu i porządku obrad sesji,
  4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  6. podpisuje uchwały Rady,
  7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 3. Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, pokój nr 23 we wtorki
w godzinach: od 9:00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00
.


Pozostali radni
:
 1. Henryk Józef Borowicz
  - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3
 2. Danuta Elżbieta Czarnotta
  - przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wybrana w Okręgu wyborczym Nr 2
 3. Tomasz Gordon
  - przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4
 4. Roman Michał Gut
  - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2
 5. Krzysztof Bartłomiej Holka
  - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4
 6. Andrzej Józef Kołodziejczyk
  - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1
 7. Artur Krzysztof Koper
  - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4
 8. Stanisław Kortas
  - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4
 9. Marian Bogusław Kuropatwiński
  - zastępca przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1
 10. Leopold Kuskowski
  - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3
 11. Sławomir Stefan Marszelski
  - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3
 12. Grzegorz Alojzy Myk
  - wiceprzewodniczący rady, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1
 13. Tomasz Waldemar Poraziński
  - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2
 14. Olech Stanisław Raddatz
  - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3
 15. Stanisław Sikorski
  - przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2
 16. Maria Magdalena Strąk
  - wiceprzewodnicząca rady, zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, wybrana w Okręgu wyborczym Nr 1
 17. Janina Szalla
  - radna, wybrana w Okręgu wyborczym Nr 3
 18. Marian Wardyn
  - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3
 19. Jerzy Zygmunt Szczepiński                                                                                    - radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4    
 20. Tadeusz Benedykt Klonowski                                                                                                           -  radny, wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1
  W dniu 30 października 2013 r. Uchwałą Nr XLI/377/13 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wstąpienie Pana Tadeusza Benedykta Klonowskiego do składu Rady Miejskiej, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.)  
  Teresa Wypych
  - przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska, sekretarz Komisji Rewizyjnej, wybrana w Okręgu wyborczym Nr 1; W dniu 25 września 2013 r. Uchwałą Nr XL/366/13 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego wskutek śmierci     

metryczka


Wytworzył: Żaneta Zenel (18 listopada 2013)
Opublikował: Michał Szałkowski (23 grudnia 2010, 10:36:28)

Ostatnia zmiana: Natalia Sienkiewicz (27 marca 2014, 10:45:10)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14241