2010

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010

2010

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-14/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-14/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-16/08 z dnia 20.08.2008 r. (tekst [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-13/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-13/10 z dnia 27.12.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-15/09 z dnia 16.06.20 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-12/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-12/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG/0152-14/09 Z dnia 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-11/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-103/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-9/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji w wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-10/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 września 2010 r. o powołaniu "Komisji konkursowej" do przeprowadzenia oceny uczestników I Festiwalu Ekologicznego Koronowo 2010 r. pn. "Człowiek dla Ziemi- Ziemia dla Człowieka>" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-8/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie powołania przy Urzędzie Miejskim w Koronowie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-7/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-6/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników samorządowych i wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-4/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0152/13/05 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania KART USŁUG w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr S/0152-3/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr S/0152-3/10 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-2/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie rozpoczęcia pracy Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-1/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-1/10 z dnia 15.01.2010 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w [...]

metryczka