2010

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2010

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-120/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-120/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Koronowie za rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-119/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-119/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-116/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-116/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-117/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-117/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-118/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-118/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-115/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-115/10 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-79/10 z dnia 1 września 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-113/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-114/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 grudnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-24/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek najmu części nieruchomości stanowiących własność gminy Koronow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-112/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-111/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-110/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-109/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżety Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-108/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 listopada 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w speawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-93a/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-106/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-105/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2011 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-107/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-45/10 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-104/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 listopada 2010 roku o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-103/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-101/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 października 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-102/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-100/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmiany koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-97/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Z dnia 18 października 2010 roku w sprawie powołania zespołu do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-99/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 października 2010 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2010 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-98/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji w roku 2010 na jednego ucznia dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-96/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 października 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady7 Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-95/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-94/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-91/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-93/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 października 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-83/10 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-92/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-90/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 października 2010 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-88/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-87a/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 września 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-87/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-86/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej o oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-84/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-85/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 września 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-83/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-83/10 z dnia 23.09.2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-82/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmiany ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych placówek i szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-81/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-80/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 września 2010 roku o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-79/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koronowa na lata 2009-2015 oraz powołania Komitetu Monitorującego Lokalny Program Rewitalizacji Miasta [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-78/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-77/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 34/2002 Burmistrza Koronowa z dnia 24.09.2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w jednostce Urząd Miejski w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-76/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2011 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-75/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-74/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za 1 półrocze 2010 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-73/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-66/10 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-72/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-71/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-70/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-69/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 lipca 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-68/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-68/10 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2010 roku [...]

zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-67/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-67/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-66/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-56/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-65/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-64/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 lipca 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-63/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-59a/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 lipca 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-62/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zmiany ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych placówek i szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-61/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wypłaty środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo za okres styczeń-czerwiec 2010 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-60/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-59/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-59/10 zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-58/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-58/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR/S/0151/50/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-57/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia stawek wynajmu części nieruchomości stanowiących własność gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-55/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-56/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-54/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na nazwę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-53/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie uzupełnienia Gminnego Biura Spisowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-51/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 maja 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie  z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-52/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Stary Dwór [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-50/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-49/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  dzień 20 czerwca 2010 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-39/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2009, ... [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-48/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dodawania komentarzy na stronie www.koronowo.pl [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-46/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-47/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-40/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-45/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-44/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-36/10 z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-43/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 maja 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-42/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-41/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-38/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu kontroli zarządczej na 2010 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-37/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu do obsługi i techniczno - materiałowych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-36/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-35/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-35/10 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na nazwę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-34/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-34/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-33/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2010 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-32/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-31/10

Zarządzenie Burmistrza w Koronowie z dnia 28 kwietnia 2010 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-30/10

Zarządzenie Burmistrza z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-29/10

Zarządzenie Burmistrza z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna" w Koronowie za rok 2009 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-28/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2009 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-27/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Koronowie za rok 2009 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-26/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury" w Koronowie za rok 2009 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-25/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych na wykonanie w 2010 roku zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-24/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-21/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Założeń do organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-23/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 marca 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-22/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-20/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-19/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych na wykonanie w 2010 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-18/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-17/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-16/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2009 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-15/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2009 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-14/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 marca 2010 roku zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-13/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. " Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-12/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-11/10

Zarządzenie burmistrza Koronowa z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-10/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-9/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-6/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych placówek i szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-8/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-8/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem otwarcia i rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych z zakresu:- działania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-7/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-7/10 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0152-5/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 stycznia 2010 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-4/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-3/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-2/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na sporządzenie wycen nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2010 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-1/10

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali sportowej "Pilawa" mieszczącej się przy ul. Aleje Wolności 16 w Koronowie. [...]

metryczka