Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne

Wykaz postanowień dot.zezwolenia na świadczenie usług dotyczących gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wyd. przez Burmistrza Koronowa

Koronowo, dnia 11.09.2008 r.OŚ-0312-2/2/08 INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt.25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150) informuję, że w [...]

Wykaz firm zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest działających na terenie Gminy Koronowo.

WYKAZ FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ USUWANIEM WYROBÓW AZBESTOWYCH (o kodach 17 06 01, 17 06 05) 1. Firma Usługowo - Handlowa „WOD - PRZEM” Kazimierz Mackiewicz ul. Sokola 34 87-100 TORUŃ 2. [...]

metryczka