2009

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010

2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-101/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-25/09

Zarządzenia Burmistrza Koronowa z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0152/16/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r. i ustalenia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-30/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-30/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: rozpoczęcia pracy Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-28/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-29/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-24/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-27/09

Zarządzenia Burmistrza Koronowa z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-26/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie badania satysfakcji klienta z usług świadczonych przez urząd Miejski w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-23/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-23/09 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-22/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-22/09 z dnia 08.10.2009 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-21/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-21/09 z dnia 08.10.2009 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-20/09

Zarządzenie Nr SG/0152-20/09 Burmistrza koronowa z dnia 1 października 2009 r. w sprawie odwołania I zastępcy Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152/19/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152/19/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0152/16/08 z dnia 20 sierpnia 2008. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-18/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-18/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-17/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-17/09 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-16/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-16/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji w celu likwidacji nieaktualnych pieczęci urzędowych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-15/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-15/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania" pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koronowie.Załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia znajduje się w Zakładce [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-14/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-14/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie.Załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia znajduje się w Zakładce Urząd Miejski - Regulamin Pracy na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-13/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-13/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-12/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-12/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-11/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-11/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0152/12/05 z dnia 22 lipca 2005 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-9a/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-9a/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-16/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-10/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-10/09 z dnia 17 kwietnia 2009 w sprawie rozpoczęcia pracy Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-8a/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-8a/09 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-9/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-9/09 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. Informacji w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0152-8/09.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-8/09 z dnia 02.03.2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-7/09 z dnia 20.02.2009r

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-7/09 z dnia 20.02.2009r [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-6/09 z dnia 20.02.2009r

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-6/09 z dnia 20.02.2009r [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-5/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-5/09w sprawie: rozpoczęcia Pracy Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-4/09 z dnia 18.02.2009 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-4/09 z dnia 18 lutego 2009 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0152-2/09 z dnia 02.02.2009 r. dotyczącego rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0152-3/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę  [...]

Zarządzenie Burmistrza koronowa SG/0152-2/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0152-1/09.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-1/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie : rozpoczęcia pracy Komisji  Rekrutacyjnej. [...]

metryczka