2008

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2008

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-82/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-82/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-81/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2009 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-80/08

Zarządzenie Burmistrza z dnia 24 grudnia 2008 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego ofertowego na najem lokalu użytkowego położonego w budynku hali sportowo-widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-77/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z 28 listopada 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-79/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-78/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządz Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-76/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na najem lokalu użytkowego położonego w budynku hali "Sportowo - Widowiskowej" Miejsko - Gminnego [...]

Zarządz Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-75/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w 2009 r. [...]

Zarządz Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-74/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie powołani komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego [...]

Zarządz Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-72/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie powołania "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-71/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-70/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 października 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok [...]

Zarządz Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-69/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym "Za Pilawa w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-68/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 października 2008 r. w sprawie przekazania obowiązków z zakresie zarządzania drogami gminnymi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-65/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 września 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-67/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-74/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie jej regulaminu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-66/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród w dziedzinie oświaty i wychowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-64/08

Zrządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-63/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 22 września 2008 r. o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-62/08

Zarządzenie burmistrza Koronowa z dnia 2 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania p.n.: "Budowa budynku remizy OSP we Wtelnie" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-61/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania p.n.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-60/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania p.n.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-5/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Koronowo na rok 2008. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0152-53/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-57/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-55/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-54/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-52/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-51/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-43/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-50/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 lipca 2008 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-49/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr KO/0151-45/08 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-48/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do prac w ramach pilotażowego programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-43a/08

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-47/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-46/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-45/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-37a/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2007 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-44/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-42/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Skarbiewo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-41/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-40/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-39/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-38/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 czerwca 2008 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-33/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-37/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-34/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-36/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-35/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-35/08 z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wprowadzenie regulaminu korzystania z placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-32/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-31/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 maja 2008 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-30/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 kwietnia 2008 roku zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-29/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu do współpracy z Zakładem Sozotechniki Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 3, w zakresie aktualizacji: "Gminnego programu ochrony środowiska" dla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-28/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-27/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-26/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-25/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do zweryfikowania wniosków o udzielenie pomocy w ramach programu "Uczeń na wsi" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-21/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr VX/148/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-24/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego gimnazjum w roku 2008 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-23/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-22/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-20/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-19/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr KO/0151-31/06 Burmistrza Koronowa z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo oraz powołania zespołu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-18/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-17/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-16/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz wykazu stanowisk pracowniczych, kategorii zaszeregowania, stawek [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-15/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-14/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania, ustalenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-13/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-12/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-11/0808

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjach o [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-10/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-8/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-9/08.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-7/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 25.01.2008 r. w sprawie powołania komisji oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-6/2008

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego w administrowanie. [...]

Zarządzenie Burmistza Nr SG/0151-3/08

Zarządzenie Burmistrza koronowa Nr SG/0151-3/08 z dnia 09.01.2008 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert wycen nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2008 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-4/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-4/08 z dnia 09.01.2008 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert geodezyjnych w 2008 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-2/08

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-2/08 z dnia 07.01.2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie:- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji,- turystyki, kultury, [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151/1/2008

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151/1/2008 z dnia 04.01.2008 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

metryczka