Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Sportowa-Kotomierska-Przemysłowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sportowa-Kotomierska-Przemysłowa" położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (20 listopada 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (20 listopada 2014, 09:29:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914