Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp " Samociążek" (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 7 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Samociążek" (w myśl art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
treść obwieszczenia (89kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Budnicka (10 marca 2014)
Opublikował: Sylwia Budnicka (10 marca 2014, 12:30:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996