Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "PWKIX", PWKX", PWKXI", PWKXII" (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 18 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo IX", "Park Wiatrowy Koronowo X", "Park Wiatrowy Koronowo XI", "Park Wiatrowy Koronowo XII" (w myśl art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) obw. PWK (173kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Radtke-Izbaner (18 listopada 2013)
Opublikował: Katarzyna Radtke-Izbaner (18 listopada 2013, 07:37:38)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Radtke-Izbaner (18 listopada 2013, 14:24:40)
Zmieniono: poprawiono nazwy PWK

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1249