Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek” położonego w Samociążku, gmina Koronowo - strat.oc

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek” położonego w Samociążku, gmina Koronowo (w myśl art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) obwieszczenie_Samociążek.strat (289kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Radtke-Izbaner (4 czerwca 2013)
Opublikował: Katarzyna Radtke-Izbaner (11 czerwca 2013, 16:21:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1359