2007

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2007

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-10/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-4a/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-13/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-13/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-12/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-12/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-9/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-9/07 z dnia 06.12.2007 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-8/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-8/07 z dnia 03.12.2007 r. w sprawie : przeznaczenia majątku ruchomego Gminy Koronowo do sprzedaży oraz powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-7/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-7/07 z dnia 30.11.2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-6/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-6/07 z dnia 16.11.2007 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG /0151-5/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG /0151-5/07 z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151-2/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-2/07 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG /0151-3/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG /0151-3/07 z dnia 2007-11-12 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w 2008 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0151/1/2007

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-1/2007 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-64/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-64/07 z dnia 30.10.2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-63/07

Zarządzenie Burmistrza koronowa Nr Ko/0151-63/2007 z dnia 25 października 2007 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia rzetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-53/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-53/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-62/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-62/07 z dnia 2007-10-17 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-61/07

zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-61/07z dnia 16 października 2007 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-60/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr Ko/0151-60/07 z dnia 16 października 2007 roku zmieniające Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-54/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-59/07

Zarządzenie Nr KO/0151-59/07 Burmistrza Koronowa z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr KO/0151-31/06 Burmistrza Koronowa z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-58/07

Zarządzenie Burmistrza koronowa Nr KO/0151-58/07 z dnia 15 października 2007 r. zmieniające Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-54/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-57/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-57/07 z dnia 2007-10-05 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-56/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr KO/0151-56/07 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród w dziedzinie oświaty i wychowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-55/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-55/07 z dnia 27 września 2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-54/07

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA NR KO/0151- 54/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-52/07

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-51/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr Ko/0151-51/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-50/07

w sprawie stosowania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro. [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-49/07

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-48/07

o powołaniu komisji do spraw określenia szkód powstałych w wyniku opóźniania zbioru rzepaku u rolnika na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-47/07

o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-43/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-43/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-46/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151 – 46/07 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-45/07

zmieniające uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr KO/0151-44/07

z dnia 24 lipca 2007 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-42/2007

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-42/07 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr KO/0151-40/07 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-41/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr Ko/0151-41/07 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół we Wtelnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-40/2007

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-39/2007

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-39/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-38/2007

w sprawie powołania Zespołu do opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2008-2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-37/2007

w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie Koronowo „Bezpieczna Gmina”. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-35/2007

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Koronowozałącznik nr 1 do wglądu w Wydziale Oświaty [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-34/2007

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-33/2007

zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-32/2007

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2006 [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-31/2007

z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego gimnazjum w roku 2007 [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-30/2007

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr KO/0151-30/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-29/2007

w sprawie unieważnienia konkursu i ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: 1.Gimnazjum nr 1 w Koronowie, 2.Zespołu Szkół w Mąkowarsku, 3.Zespołu Szkół we Wtelnie, [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-22/2007

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr KO/0151-22/07 z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-28/2007

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/ 0151-26/07 z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-27/2007

o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-26/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr Ko/0151-26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-25/2007

w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-23/2007

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-21/2007

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w posępowaniu na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w 2007 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-20/2007

o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-19/2007

zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-18/2007

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-17/2007

w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertyna wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na realizację budowy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-16/2007

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: 1.Gimnazjum nr 1 w Koronowie, 2.Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie, 3.Szkoły Podstawowej w Buszkowie, 4.Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim, 5.Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-15/2007

w sprawie doręczania dokumentów powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania inny sposób do czynnej służby wojskowej oraz świadczeń na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-14/2007

w sprawie: ponownego zwołania zebrania mieszkańców Osiedla dla przeprowadzenia wyborów organów Osiedla [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-13/2007

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-12/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-12/07 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-11/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-11/07 z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-10/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-10/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-9/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-9/07 z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-8/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-8/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-7/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-7/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzenie wycen nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2007 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-6/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-6/07 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-5/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-5/07 z dnia 29.01.2007 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Osiedli. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-4/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-4/07 z dnia 29.01.2007 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectw na terenie Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-3/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-3/07 z dnia 18.01.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr KO/0151-31/06 Burmistrza Koronowa z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-2/07

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-1/07

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-74/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie jej regulaminu. [...]

metryczka