Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie

Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie jest jednostką budżetową Gminy Koronowo, realizującą zadania własne i zlecone gminy w ramach oświaty poprzez obsługę finansowo-księgową i administracyjną przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Koronowo – zwanych dalej placówkami oświatowymi.

Zespół Edukacji działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.
       1591, ze zm.),
2)    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572
       ze zm.),
3)    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.11123,
       ze zm.),
4)    ustawy z dnia 19 lutego 2004 r.  o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 49,
       poz.463, ze zm.),
5)    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
       poz.2104, ze zm.),
6)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze 
       zm.).

Statut Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie (307kB) pdf

Zmiany statutu:
1.  Uchwała nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie (62kB) pdf
2.  Uchwała nr XLIV/405/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie (83kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Kłodziński (22 listopada 2009)
Opublikował: Piotr Kaminski (13 stycznia 2006, 13:03:16)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (2 lipca 2014, 14:22:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17935