Czarny Bór okręg wileński (LITWA)

W 2001 roku gmina Koronowo podpisała z Samorządem Rejonu Wileńskiego (Republika Litewska) porozumienie o wzajemnej współpracy. W ramach umowy obie gminy zadeklarowały m.in. wymianę doświadczeń w dziedzinie budowania samorządności, współpracy w dziedzinie szkolnictwa, edukacji oraz wspierania działalności kulturalnej polegającej na wymianie artystów, udziale w imprezach kulturalnych, prowadzeniu szkoleń dla działaczy kultury.
Kontakty z Rejonem Wileńskim, dzięki staraniom zarówno urzędu jak i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie zaczęły się jeszcze w 1996 roku. Przedstawiciele naszej gminy wzięli udział m.in. w festiwalu „Kwiaty Polskie”.
Na Litwie (w Czarnym Borze) gościły m.in. z naszej strony zespoły seniorów z kabaretem „Odnowa” z MGOK jak i kapela podwórkowa „Koronowiacy”, w Koronowie natomiast zespół „Borowianki” przy okazji Dni Ziemi Koronowskiej.
Ostatnim kontaktem był wyjazd delegacji gminy Koronowo na Litwę w dniach 24-27 maja 2002 roku, ale współpraca będzie oczywiście kontynuowana, szczególnie z zakresu kultury.

Dnia 28 listopada 2007 roku podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie podjęto uchwałę w sprawie współpracy między gminą Koronowo a niemiecką gminą Senden oraz kontynuacji współpracy z włoską gminą Spinetoli oraz z Samorządem Rejonu Wileńskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które ukazały się w serwisie www.koronowo.pl

metryczka


Wytworzył: Zenon Rydelski (15 lutego 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (20 stycznia 2006, 11:24:11)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (27 grudnia 2007, 10:15:52)
Zmieniono: Dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3973