Zawiadomienie o wyniku przetargu


ZAWIADAMIA


o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego

z dnia 29 luty 2012 r. na najem lokalu użytkowego położonego

w budynku przy ul. Wąskotorowej 4 w Koronowie
 
 
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14 wrzesień 2004 r. w sprawie określenia sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań,

na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 )

na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 29 luty 2012 r.

uprzejmie informuje, że przetarg na najem lokalu użytkowego

położonego w budynku przy ul. Wąskotorowej 4 wygrała

Pani Elżbieta Figas zamieszkała w Koronowie, oferując

 stawkę czynszu w kwocie 6,50 zł.
 
 
Zawiadomienie zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz w Urzędzie Miejskim w Koronowie na okres 7 dni
tj. od dnia 22 luty 2012 r. do 29 luty 2012 r.
 
                                                                              

                

 Zatwierdził

 Dyrektor MGOSiR

 mgr Maciej Makowski
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Ewa Wasila (12 marca 2012)
Opublikował: Ewa Wasila (12 marca 2012, 12:08:24)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki

Ostatnia zmiana: Ewa Wasila (14 marca 2012, 13:03:22)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2249