Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym ofertowym na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Łokietka 31 w Koronowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Łokietka 31 w Koronowie który odbędzie sie w dniu 05.02.2009 roku o godz. 11.00 w budynku ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4

1. Powierzchnia całkowita lokalu – ok.125 m².
2. Wysokość wywoławczej stawki czynszu za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu 4,30 zł/m² (bez podatku VAT i opłat za media), zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-9/08 z dnia 29 stycznia 2008r.
3. Opis lokalu - Lokal jest halą przyległą do budynku mieszkalnego, wejście do lokalu od strony ulicy oraz podwórka.
4. Wyposażenie techniczne lokalu – instalacja elektryczna wyprowadzona w budynku, wodno - kanalizacyjna w przyległym budynku mieszkalnym.
5. Preferowany sposób zagospodarowania lokalu - działalność nieuciążliwa dla ludności.
6. Termin zagospodarowania lokalu - lokal zostanie protokolarnie wydany dzierżawcy nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy dzierżawy, które nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Dyrektora ZGKiM. 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w ZGKiM w Koronowie Al. Wolności 4 w Dziale Mieszkaniowym pok. nr 5, tel. (0-52) 3822-295.

metryczka


Wytworzył: Karolina Klonowska (15 stycznia 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (22 stycznia 2009, 12:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2638