Informacja Burmistrza Koronowa o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zbycia i użyczenia 19.04.2023 r.


BURMISTRZ  KORONOWA
Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344)
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl na okres 21 dni od dnia 19.04.2023 r. do dnia 10.05.2023 r., umieszczony zostaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz zbycia i użyczenia. Informację o wywieszeniu wykazów podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

metryczka


Wytworzył: Marta Kruszyńska (19 kwietnia 2023)
Opublikował: Marta Kruszyńska (19 kwietnia 2023, 15:00:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772