Informacja Burmistrza Koronowa o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia i zbycia.

BURMISTRZ  KORONOWA
Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl na okres 21 dni od dnia 18.08.2022 r. do dnia 08.09.2022 r., umieszczone zostają wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia i sprzedaży. Informację o wywieszeniu wykazów podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej

metryczka


Wytworzył: Marta Kruszyńska (18 sierpnia 2022)
Opublikował: Marta Kruszyńska (18 sierpnia 2022, 13:40:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812